ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ MEDIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ